عکس نوشته غمگین از ایلهان برک برای پروفایل

تو فراموش شده ترین اتفاقی هستی
که به یاد می آورم

تو فراموش شده ترین اتفاقی هستی

1+