عکس نوشته غمگین ساحل که تو باشی از مینا آقازاده برای پروفایل

ساحل که تو باشی؛
ترسی از صخره ها نیست !
هزار بار به سویت موج برمی دارم
سرم به سنگ می خورد اما
دوباره برمی گردم
دوباره برمی گردم …

ساحل که تو باشی ترسی از صخره ها نیست

2+