عکس نوشته شعر از سجاد رشیدی پور برای پروفایل

همین دلی که پر است از شکایت و گله دارد
برای از تو شنیدن، هنوز حوصله دارد

2+