عکس نوشته غمگین فرقی نمیکند چه فردا چه چند سال دیگر برای پروفایل

فرقی نمیکند
چه فردا
چه چند سال دیگر
از یک جایی به بعد دیر است
حتی اگر منتظرت باشم
آمدنت سالهاست که از سرم رفته …
(مهدی دولتی)

عکس نوشته غمگین فرقی نمیکند چه فردا

4+