عکس نوشته عاشقانه نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد برای پروفایل

نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد
خوش ندارم دل هر رهگذری را ببری

نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد

می‌توانی که فریبم بدهی با نظری
پنجه‌انداخته‌ای سوی شکار دگری
آه! دیوانه آن لحظه ی چشمان توام
که پلنگانه به قربانی خود می‌نگری
آنچنان رد شو که آشفته کنی موی مرا
ای که آسوده دل از بیشه ی من می‌گذری
مرهمی بهتر از این نیست که زخمم بزنی
عشق، آماده بکن خنجر برنده تری
هیمه بر هیمه‌ ی این آتش سوزنده بریز
تا از آن جنگل انبوه نماند اثری
نکند بوی تو را باد به هر جا ببرد
خوش ندارم دل هر رهگذری را ببری

(شعر: اعظم سعادتمند)

2+