عکس نوشته غمگین می شود بیایی؟ برای پروفایل

می شود بیایی؟
دیگر این عکس ها، خاطره ها،
حتی صدای ضبط شده، روی نوار کاست قدیمی
تسکین تنهایی هایم نیست
(بهاره‌ حسینی)

می شود بیایی

3+