عکس نوشته عاشقانه دوست داشتنت روز و شب ندارد برای پروفایل

دوست داشتنت روز و شب ندارد
اتفاقی ست که در من افتاده

دوست داشتنت روز و شب ندارد

6+
برچسب ها: