عکس نوشته عاشقانه نیست مرا جز تو دوا از مولانا برای پروفایل

گویم ای داده دوا لایق هر رنج و عنا ، نیست مرا جز تو دوا ای تو دوای دل من

نیست مرا جز تو دوا

5+