عکس نوشته عاشقانه فانتزی برای پروفایل

میان تمام نداشتن ها دوستت دارم …
شانس دیدنت را هر روز ندارم ، ولی دوستت دارم…

پروفایل میان تمام نداشتن ها دوستت دارم

میان تمام نداشتن ها دوستت دارم …
شانس دیدنت را هر روز ندارم ، ولی دوستت دارم…
وقتی دلم هوایت را می کند
حق شنیدن صدایت را ندارم
ولی دوستت دارم…
وقتهایی که روحم درد دارد و می شکند
شانه هایت را برای گریستن کم دارم
ولی دوستت دارم…
وقت دلتنگی هایم
آغوشت را برای آرام شدن ندارم
ولی دوستت دارم…
آری همه وجودمی
ولی هیچ جای زندگیم ندارمت
و میان تمام نداشته ها
باز هم با تمام وجودم
دوستت دارم …….

2+
برچسب ها: