عکس نوشته عاشقانه شعر از حمید مصدق برای پروفایل

چه کسی میخواهد من تو ما نشویم، خانه اش ویران باد

چه کسی میخواهد من تو ما نشویم

با من اکنون چه نشستن‌ها، خاموشی‌ها
با تو اکنون چه فراموشی‌هاست
چه کسی می‌خواهد
من و تو ما نشویم
خانه‌اش ویران باد
من اگر ما نشوم، تنهایم
تو اگر ما نشوی،
خویشتنی
از کجا که من و تو
شور یکپارچگی را در شرق
باز برپا نکنیم
از کجا که من و تو
مشت رسوایان را وا نکنیم…

(حمید مصدق)

5+