عکس نوشته غمگین آهنگ کاش ندیده بودمت از محسن چاوشی برای پروفایل

عشق من کاش ندیده بودمت، تا با تنهایی گلاویز نشم
کاش ای کاش کنارم بودی، تا ببینی که چقدر دلتنگم

عشق من کاش ندیده بودمت

5+