عکس نوشته غمگین مگر یک زن چقدر قوی است برای پروفایل

مگر یک زن چقدر قوی است، که بماند
سر دوست داشتنی که گفته نشد؟!
که نشکند، نگرید، نمیرد…؟!!
(فائزه شبانی)

مگر یک زن چقدر قوی است که بماند

3+