عکس نوشته عاشقانه زمستانی برای پروفایل

دوستت دارم، مثلِ اولین حسِ گرمِ لمس ِ دستانت…
همانقدر آرام، همانقدر شرمگین و همانقدر پُر شور…
من تورا تا به ابد، همانقدر بی نظیر، دوست خواهم داشت…

دوستت دارم مثل اولین حس گرم لمس دستانت

8+