عکس نوشته غمگین از معصومه صابر برای پروفایل

تو را نشد، می روم که خویش را فراموش کنم…

تو را نشد می روم که خویش را فراموش کنم

3+