عکس نوشته تنهایی یعنی باران ببارد از رضا کاظمی برای پروفایل

تنهایی یعنی باران ببارد و تو قدر دو نفر تنها قدم بزنی

تنهایی یعنی باران ببارد

6+