عکس پروفایل کجای لحظه هامی تو که هر جا رو بگی گشتم

عکس نوشته آهنگ گمت کردم از شادمهر عقیلی برای پروفایل

کجای لحظه هامی تو که هر جا رو بگی گشتم
به جای زندگی کردن پی دیوونگی گشتم

عکس پروفایل کجای لحظه هامی تو

3+