عکس نوشته غمگین نباشی من هیچ حسی به روز برفی ندارم

عکس نوشته آهنگ روز برفی از مرتضی پاشایی برای پروفایل

به جایی رسیدم که با هیشکی حرفی ندارم
نباشی من هیچ حسی به روز برفی ندارم

نباشی من هیچ حسی به روز برفی ندارم

6+