عکس نوشته شب یلدا برای پروفایل

دقیقه ی آخر،
پاییز تقویم را معطل می کند
شاید
برگردی…
یلدا ، مگر همین نیست ؟
(معصومه صابر)

دقیقه ی آخر پاییز تقویم را معطل می کند

2+