عکس پروفایل شب یلدا

عکس نوشته عمرتون صد شب یلدا دلتون قد یه دنیا

شب یلدا همیشه جاودانی است
زمستان را بهار زندگانی است
شب یلدا شب فر و کیان است
نشان ازسنت ایرانیان است

عمرتون صد شب یلدا دلتون قد یه دنیا

5+