عکس نوشته عاشقانه شعر از امید صباغ نو برای پروفایل

خنده کرد و اخم کرد و طعنه زد
با خودم گفتم که عادت می‌کنم
هرکسی را بهر کاری ساختند
کار من دیوانه‌ی او بودن است…

کار من دیوانه‌ی او بودن است

1+