عکس نوشته غمگین شعر از علیرضا آذر برای پروفایل

یادش همه جا هست،خودش نوش ِ شما
ای ننگ بر او مرگ بر آغوش شما

یادش همه جا هست خودش نوش شما

ای تُف به جهانِ تا ابد غم بودن…
ای مرگ بر این ساعتِ بی هم بودن
یادش همه جا هست،خودش نوش ِ شما
ای ننگ بر او مرگ بر آغوش شما
شمشیر بر آن دست که بر گردنش است
لعنت به تنی که در کنار تنش است
دست از شب و روز گریه بردار گلم
با پای خودم می روم این بار گلم…

5+