عکس نوشته آهنگ شوخیه مگه از حمید هیراد برای پروفایل

شوخیه مگه بذاری بری نمونی…
تو یار منی نشون به اون نشونی

تو یار منی نشون به اون نشونی

7+