عکس نوشته غمگین یجوری پیدا کن منو شاید این آخرین پاییز من باشه

عکس نوشته آهنگ چرا نمیرسی از مهدی یراحی برای پروفایل

یه جوری پیدا کن منو شاید این آخرینه پاییز من باشه
داره زمستون میرسه چرا نمیرسی…

شاید این آخرین پاییز من باشه

1+