عکس نوشته غمگین تو که شلوغ شده دورت این دیوونه تنها شد

عکس نوشته آهنگ عکس قدیمی از شهاب مظفری برای پروفایل

یهو دادی به کی جامو چجوری تو دلت جا شد
تو که شلوغ شده دورت این دیوونه تنها شد

تو که شلوغ شده دورت

3+