عکس نوشته غمگین آهنگ خیلی روزا گذشت از سیروان خسروی برای پروفایل

خیلی روزا گذشت خاطره های تو کم نشد
هیچی اونی که خواستم نشد، اونی که خواستم نشد …

هیچی اونی که خواستم نشد

7+