عکس نوشته عاشقانه آهنگ نوش دارو از احسان خواحه امیری برای پروفایل

نفس من و جان من غم خوش پنهان من تو همه ی درمان من

غم خوش پنهان من تو همه ی درمان من

متن ترانه آهنگ نوش دارو از احسان خواحه امیری

مست و بی جان ای دیوانه خوابت برده در میخانه ای دیوانه
بزن و برقص و بنوش دل من بی عقل و هوش غم تو مگر کم شود از دوش
نفس من و جان من غم خوش پنهان من تو همه ی درمان من ای من ای یار ای عشق
آن دم خوش سحر آن که میزند به در کاش خود خود تو باشی
از شراب در بدن آنچه میرد به من کاش خود خود تو باشی
کاش خود خود تو باشی کاش خود خود تو باشی

(ترانه: مریم دلشاد)

6+