عکس نوشته عاشقانه عشق یعنی برای پروفایل

عشق یعنی انقدر کسی رو دوست داشته باشی که پیر شدن با اون رو بپذیری…

عشق یعنی انقدر کسی رو دوست داشته باشی

7+