عکس نوشته غمگین – عکس نوشته شعر از محمدعلی بهمنی برای پروفایل

گله ای نیست من و فاصله ها همزادیم
گاهی از دور تو را خوب ببینم کافیست

گله ای نیست من و فاصله ها همزادیم

دلخوشم با غزلی تازه همینم کافیست
تو مرا باز رساندی به یقینم کافیست
قانعم بیشتر از این چه بخواهم از تو؟
گاه گاهی که کنارت بنشینم کافیست
گله ای نیست من و فاصله ها همزادیم
گاهی از دور تو را خوب ببینم کافیست
آسمانی تو ! در آن گستره خورشیدی کن
من همین قدر که گرم است زمینم کافیست
من همین قدر که با حال و هوایت گهگاه
برگی از باغچه ی شعر بچینم کافیست
فکر کردن به تو یعنی غزلی شور انگیز
که همین شوق ٬ مرا خوب ترینم ! کافیست

(شاعر: محمدعلی بهمنی)

8+