عکس نوشته شعر از فاطمه قائدی برای پروفایل

رد شد درست یک دو قدم از مقابلم
آرام ریخت پشت قدم های او دلم..!

عکس نوشته شعر رد شد درست یک دو قدم از مقابلم

رد شد درست یک دو قدم از مقابلم
آرام ریخت پشت قدم های او دلم..!
تبدیل شد به حس هبوطی که عاقبت
با چشم های بسته فرو برد در گلم
دریا نبود،…بود ولی، رد گام هاش
طرحی همیشه ریخت بر اندوه ساحلم
یک اتفاق نه…که بیفتد و بگذرد…
آمد نشست،هم نفسم شد وقاتلم
حالا تمام رهگذران مکث می کنند
این نقش رد پای شما هست یا دلم

شاعر: فاطمه قائدی

3+