عکس نوشته آهنگ امیر بی گزند از محسن چاوشی برای پروفایل

تویی کامل منم ناقص تویی خالص منم مخلص

تویی کامل منم ناقص، تویی خالص منم مخلص

متن ترانه آهنگ امیر بی گزند از محسن چاوشی

عجب سروی عجب ماهی عجب یاقوت و مرجانی
عجب جسمی عجب عقلی عجب عشقی عجب جانی
عجب لطف بهاری تو عجبمیر شکاری تو
در آن غمزه چه داری تو به زیر لب چه میخوانی
عجب حلوای قندی تو امیر بی گزندی تو
عجب ماه بلندی تو که گردون را بگردانی
تویی کامل منم ناقص تویی خالص منم مخلص
تویی صور و منم راقص من اسفل تو معلایی
به هر چیزی که آسیبی کنی آن چیز جان گیرد
چنان گردد که از عشقش بخیزد صد پریشانی
مروح کن دل و جان را، دل تنگ پریشان را
گلستان ساز زندان را، برین ارواح زندانی

(شعر: مولانا)

5+