عکس نوشته غمگین وزش چشم تو پاییزم کرد

عکس نوشته آهنگ گلدون محسن چاوشی برای پروفایل

من یه گلدون پر از گل بودم، وزش چشم تو پاییزم کرد …

وزش چشم تو پاییزم کرد

من یه گلدون پر از گل بودم وزش چشم تو پاییزم کرد
عشق من، عشق به دست آوردنت با همه دنیا گلاویزم کرد
مردم از تشنگی اما لب تو یه عطش به خنده دعوتم نکرد
بین این اومده ها و رفته ها هیچکس مثل تو اذیتم نکرد
سر این سفره هنوزم یه نفر روز و شب منتظر مهمونه
مطمئن باش کسی قادر نیست منو از عشق تو برگردونه
اگه دوست نداشتی رنجوندنمو هیچ وقت از تو نمیرنجیدم
اگه زندگی میکردی با من زندگیمو به تو میبخشیدم
نبین امروز دارم به خاطرت دردمو توی خودم میریزم
تو فقط اشاره کن ببین چطور همه دنیا رو بهم میریزم

(شعر: حسین صفا)

5+