عکس نوشته عاشقانه سلطان قلبم تو هستی برای پروفایل

سلطان قلبم تو هستی تو هستی…

سلطان قلبم تو هستی تو هستی برای پروفایل

متن ترانه آهنگ سلطان قلب ها

یه دل می‌گه برم برم، یه دلم می‌گه نرم نرم
طاقت نداره دلم دلم، بی تو چه کنم
پیش عشقی زیبا زیبا، خیلی کوچیکه دنیا دنیا
با یاد توام هر جا هر جا، ترکت نکنم
سلطان قلبم تو هستی تو هستی، دروازه‌های دلم را شکستی
پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی
اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را
سرشارم از آرزو و تمنا، ای یار زیبا
یه دل می‌گه برم برم، یه دلم می‌گه نرم نرم
طاقت نداره دلم دلم، بی تو چه کنم
پیش عشقی زیبا زیبا، خیلی کوچیکه دنیا دنیا
با یاد توام، هر جا هر جا ترکت نکنم
سلطان قلبم تو هستی تو هستی، دروازه‌های دلم را شکستی
پیمان یاری به قلبم تو بستی، با من پیوستی
اکنون اگر از تو دورم به هر جا، بر یار دیگر نبندم دلم را
سرشارم از آرزو و تمنا، ای یار زیبا، ای یار زیبا

(شعر: محمدعلی شیرازی)

5+