عکس نوشته عاشقانه جدید برای پروفایل

با کسی باش که هر بار نگات میکنه از داشتنت احساس غرور کنه
با اونی باش که ارزش تو رو بدونه. تو رو کم نبینه. با هیچکی مقایسه ت نکنه. بهت افتخار کنه.

عکس نوشته عاشقانه با کسی باش

2+