عکس نوشته غمگین سر به راه بودم… از پانته آ صفایی برای پروفایل

سر به راه بودم و
یک عمر نگاهم به زمین
آمدی سر به هوا
چشم به راهم کردی ..

سر به راه بودم و یک عمر نگاهم به زمین

2+