عکس نوشته غمگین چقدر تنهام چقدر سرده بی تو دستام

عکس نوشته آهنگ چقدر تنهام از مهدی جهانی برای پروفایل

چقدر تنهام… چقدر سرده بی تو دستام

چقدر تنهام چقدر سرده بی تو دستام

فکر میکردم اون یه ذره آدمه رفت و تنها شد دلم یه عالمه
البته تا اونجایی که یادمه هر چی خوردم از این دله سادمه
من خسته شدم از آدما و طعنه هاشون خسته شدم از اومدنو رفتناشون
خستم از خیابونو پیاده روهاش ازت که خواسته بودم مراقبم باش
چقدر تنهام تنهام تنهام چقدر سرده بی تو دستام
تو رو میخوام میخوام میخوام پر از اشکه سرده چشمام
چقدر تنهام تنهام تنهام چقدر سرده بی تو دستام
تو رو میخوام میخوام میخوام پر از اشکه سرده چشمام

6+