عکس نوشته غمگین درد من آرام جان دیگران است برای پروفایل

دردِ من ،
آرامِ جانِ دیگران است؛
خوش به حالِ دیگران…!

(فواد احمدی)

درد من آرام جان دیگران

2+