عکس نوشته آهنگ مریض حالی از محسن چاوشی برای پروفایل

مریض حالی ام خوش نیست، نه خواب راحتی دارم، نه مایلم به بیداری

مریض حالی ام خوش نیست

متن ترانه آهنگ مریض حالی

نه جیک جیک مستانت، نه سردی زمستانت، رجوع کن به دستانت
چه روزهای بسیاری، که ظلم ها روا کردی، به دست های بسیاری
شبانه ، مرد گاریچی به خانه می کشد خود را
اگر که مادیان خسته، اگر طناب هم پاره،
درون مرد همواره، کشیده می شود باری
مریض حالی ام خوش نیست، نه خواب راحتی دارم، نه مایلم به بیداری
درون ما تفاوت هاست، تو مبتلا به درمانی و من دچار بیماری
کنار تخت می خوابم، مگر هوا که بند آمد، نفس کشیدنت باشم
تو روز می شوی هر شب و صبح می شوی هر روز، تو خواب راحتی داری
خیالبافی ات بد نیست، خیال کن که خواهی رفت، همین که رفتی و مُردم
تلاش کن که برگردی، و در کمال خونسردی، مرا به خاک بسپاری
زیاد یاوه می گویم، گره بزن زبانم را، زیاد از تو می نوشم
بگیر استکانم را، بگیر هر چه را دارم، ببخش هر چه را داری
تو را شبانه تا هر شب به روی شانه خواهم برد، تو را شبانه خواهم مُرد
شبانه های لب هایم، لبانه های شب هایت، شبانه های بیداری
چه بی قرار و سنگین بار، به خانه می کشم خود را، چه بی گدار در قلبم
زبانه می کشی خود را، من از تو سخت دلگیرم، تو از که سخت بیزاری؟!

(شاعر: حسین صفا)

5+