عکس نوشته غمگین من همانم که پسندید و پسندیده نشد برای پروفایل

چشم من، چشم تو را دید ولی دیده نشد
من همانم که پسندید و پسندیده نشد

من همانم که پسندید

چشم من، چشم تو را دید ولی دیده نشد
من همانم که پسندید و پسندیده نشد

یاد لبهای تو افتادم و با خود گفتم:
غنچه‌ای بود که گل کرد ولی چیده نشد

من نظربازم و کم معصیتی نیست ولی
چه‌بسا طعنه‌زدنهای تو بخشیده نشد

ای که مهرت نرسیده ست به من، باور کن
هیچکس قدر من از قهر تو رنجیده نشد

عاشقت بودم و این را به هزاران ترفند
سعى کردم که بفهمانم و فهمیده نشد . …

(سجاد سامانی)

12+