عکس نوشته غمگین برگرد تنم دوباره با عشق تو تب کرد

عکس نوشته آهنگ مسافر پاییزی از مهدی یراحی برای پروفایل

برگرد تنم دوباره با عشق تو تب کرد
بازم نبودنت حالمو بد کرد

برگرد

3+