عکس نوشته غمگین من بی تو عاشق شکستنم

عکس نوشته آهنگ آخرین اسیر مهدی یراحی برای پروفایل

فدای عشق تو تمام عمر و بودنم
حقته شکنجه کردنم
من بی تو عاشق شکستنم

من بی تو عاشق شکستنم

شکنجه کن منو چون عاشق شکستنم
خودت بکش منو بذار جدا شم از تنم
شکنجه کن منو شهید آخرت منم
فدای عشق تو تمام عمر بودنم
حقته شکنجه کردنم
من بی تو عاشق شکستنم
خودت نگاه کن چرا تو دنیا
کسی که باید از عشقت بمیره منم
همین یه دنیاست برای یک عمر
به پای تو نشستنم
بمون کنار من تقاصتو ازم بگیر
بمون کنار من کنار آخرین اسیر
منو بکش ولی برای عشقمون بمیر

(ترانه: روزبه بمانی)

3+