عکس نوشته غمگین تو دروغ بود قهر و آشتیت تو اصلا دوستم نداشتی

عکس نوشته آهنگ منه از مسیح و آرش برای پروفایل

خاطِرَتو جا گذاتشی، روی قولت پا گذاشتی
تو دروغ بود قهر و آشتیت، تو اصلا دوستم نداشتی

تو دروغ بود قهر و آشتیت

من دلم تنگ میشه واست،…
نمی دونم چرا منه،… دلم برا توئه،… تنگ میشه،…
چشم من خیسه بازم دست من نیست دل تنگ میشه واست،
خاطره ات دل نمی بره، نیستی گریه، منو ول نمی کنه،
من دلم تنگ میشه واست، نیستی انگار نیست حواسم
نیستی اما هنوز مونده، جای عطرت رو لباسم
خاطره تُ، جا گذاشتی، روی قولت پا گذاشتی
تو دروغ بود قهر و آشتیت، تو اصن دوستم نداشتی
من دلم تنگ میشه واست، نیستی انگار نیست حواسم
نیستی اما هنو مونده، جای عطرت رو لباسم
خاطره تُ، جا گذاشتی، روی قولت پا گذاشتی
تو دروغ بود قهر و آشتیت، تو اصن دوستم،…
من دلم تنگ میشه واست،…
کاش بدیات، فراموشم می شد
کاش می دیدم الان، تو آغوشمی تو
مثل روز اول، قهر می کردی تا من،
تو بغلم بگیرمت، تو رو با لبخند

4+