عکس نوشته غمگین چشام کم سو شد از بس گریه کردم

عکس نوشته آهنگ دیوار بی در از محسن چاوشی برای پروفایل

چشام کم سو شداز بس گریه کردم
نمیدونم کی از این خونه میرم…

چشام کم سو شد از بس گریه کردم

توی این خونه پوسیدم خدایا ، مگه دیوار اینجا در نداره
چقدر باید تحمل کرد بی عشق ، مگه دنیا در و پیکر نداره
چشام کم سو شد از بس گریه کردم ، نمیدونم کی از این خونه میرم
دارم میپوسم و چشم انتظارم ، دارم میمیرم و از رو نمیرم
هی سر به راه تر ، هی سر به زیر تر ، هی گوشه گیر تر
هر لحظه خسته تر ، هر لحظه تلخ تر ، هر لحظه پیرتر
دنیای من توئی ، دنیا ولی میگن زندون مومنه
آخه چجوری از خیر تو بگذرم ، این غیر ممکنه
درست از اولین باری که رفتی ، درست از اولین باری که مردم
درست از آخرین برگی که باختی ، درست از آخرین دستی که بردم
درست از روز اول رفته بودی ، همون روزی که من از دست رفتم
عزیزم عشق تو بن بست من بود ، منم تا آخر بن بست رفتم

(ترانه: حسین صفا)

4+