عکس نوشته عاشقانه آهنگ خواستنی از امیرحسین آرمان برای پروفایل

تمام خواستن منی من آرزوم داشتنته
اینقد که دوست دارم همه ی شهر دشمنته

تمام خواستن منی من آرزوم داشتنته

متن ترانه آهنگ خواستنی از امیرحسین آرمان

تو اینروزا اصلا مهم من چه تصمیمی بگیرم
چون به هرسمتی که میرم به تو میرسه مسیرم
با همه ساکت و سردم با تو حرف زیاد دارم
شک کنم به همه دنیا به تو اعتماد دارم
تمام خواستن منی من آرزوم داشتنته
اینقد که دوست دارم همه ی شهر دشمنته
تمام خواستن منی من آرزوم داشتنته
اینقد که دوست دارم همه ی شهر دشمنته
دوست دارم بهت نگاه کنم کنارت اشتباه کنم

(ترانه: پریسا سیار)

3+