عکس نوشته غمگین خیلی دلم تنگه آروم شدم سنگدل

عکس نوشته آهنگ آروم دل از مسیح و آرش برای پروفایل

ببین چقدر آروم بغضمو قورت میدم
نمیاد از این چشا اشک که
آروم بغل کردم عکسامونو بد نبودم من که
دلمو گم کردم اما باز خیلی دلم تنگه آروم شدم سنگدل

خیلی دلم تنگه

6+