عکس نوشته دخترونه و خنده دار برای پروفایل

هوا بدجور سه نفرست!! منو ننمو آقام،
چیه نکنه انتظار دارین با پسر مردم برم بیرون؟
اونم کی؟!؟ من

عکس نوشته دخترونه هوا بدجور سه نفرست

18+