عکس نوشته غمگین صدام کن بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه

عکس نوشته آهنگ یه لحظه نگام کن از ماکان بند برای پروفایل

یه لحظه نگام کن دل بده به این دیوونه خسته
صدام کن بگو رفتنت شوخیه یه دروغه محضه

بگو رفتنت شوخیه

13+